การชำระเงิน | More Link | จองกรุ๊ปทัวร์ออนไลน์ | โปรแกรมทัวร์แยกตามประเทศ | ติดต่อเรา | การบินไทย | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ลูกค้าเรา | จองตั๋วออนไลน์
   กลับสู่หน้าหลัก | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | สอบถามตั๋วฯ ทางไลน์ ง่ายกว่า  
 
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์เวียดนาม

EDC Travel Plus Co., Ltd.

  ประกาศรับสมัครงาน


บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน(BSP Agent) และนำเที่ยวต่างประเทศ(Outbound Tour) ใบอนุญาตฯ ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05594 สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(IATA) สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

บริษัทฯ มีสำนักงาน 2 แห่ง ได้แก่ เลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และ ชั้น 3 ห้างเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานใหม่ เข้าเสริมทีมงาน ตามตำแหน่ง ดังนี้.-

เจ้าหน้าที่ขายทัวร์ จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป สาขาด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ หากสนใจงานด้านขายทัวร์
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถสลับทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ โดยบริษัทให้หยุดในวันอื่น 

ลักษณะงาน

 • ขายทัวร์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 • บริษัทฯ ได้กำหนดเส้นทางทัวร์ให้พนักงานแต่ละคน รับผิดชอบ อาทิ เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สิงคโปร์, พม่า, จีน, เรือสำราญ, อเมริกา, ยุโรป เป็นต้น

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ค่าคอมมิชชั่น จากการขายทัวร์ นับตั้งแต่ลูกค้าคนแรก
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ

 

เจ้าหน้าที่ Admin จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ หากสนใจ
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้  

ลักษณะงาน

 • งานด้านใบเสร็จรับเงิน, งานด้านภาษี หัก ณ ที่จ่าย, งานเกี่ยวกับ HR, งานเกี่ยวกับ Report, งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
 • บริษัทฯ มีโปรแกรม ซอฟต์แวร์ (Software) เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว(Travel Agency) ให้ใช้

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ
 • โอกาส การเรียนรู้งานด้านทัวร์

เจ้าหน้าที่ Graphic จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป สาขานิเทศศิลป์, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ หากมีคุณสมบัติในข้อต่อไป
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้
 • สามรถใช้งานโปรแกรมสร้าง File ภาพเคลื่อนไหวได้ เช่น  File Flash จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำ File VDO ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้  

ลักษณะงาน

 • งานจัดทำแบนเนอร์ เกี่ยวกับทัวร์ ตั๋วเครื่่องบิน
 • งานจัดทำวีดีโอ
 • งานโปรแกรมทัวร์

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ
 • โอกาส การเรียนรู้งานด้านทัวร์

เจ้าหน้าที่ โปรแกรมทัวร์-ลงข้อมูล จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป ทุกสาขา
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้
 • สามรถใช้งานโปรแกรมPower Point จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้  

ลักษณะงาน

 • ลงข้อมูลทัวร์ในเว็บไซต์  - Social Media
 • ลงข้อมูลตั๋วเครื่องบินในเว็บไซต์ - Social Media
 • งาน Up Date ข้อมูลใน เว็บไซต์ - Social Media
 • งาน Email และ SMS Maketing

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ
 • โอกาส การเรียนรู้งานด้านทัวร์

เจ้าหน้าที่ จองตั๋วเครื่องบิน จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป ทุกสาขา
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • มีประสบการณ์ด้านจองตั๋วเครื่องบิน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้  

ลักษณะงาน

 • งานขายตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทางต่างๆ
 • งานลงข้อมูลตั๋วเครื่องบินในเว็บไซต์ - Social Media
 • งาน Up Date ข้อมูลตั๋วเครื่องบินใน เว็บไซต์ - Social Media

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ค่าคอมมิชชั่นจากการขายตั๋วเครื่องบิน
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ
 • โอกาส การเรียนรู้งานด้านทัวร์

 

การรับสมัคร

 • รับสมัครเพียงวิธีเดียวเท่านั้น คือส่งรายละเอียดมาทางอีเมล์ kanit@edc.co.th
 • รับพิจารณาเฉพาะใบสมัคร ที่แนบภาพถ่ายมาด้วยเท่านั้น
  เกี่ยวกับเรา | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | สมาชิก IATA | สมาชิก TTAA | Term & Condition | Privacy Policy | Security of Website | สอบถามตั๋วฯ ทางไลน์ ง่ายกว่า

 

ขอขอบคุณผู้ประกอบการชาวไทย ทั้ง 9 Bus ที่เลือกไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 กับ EDC Travel

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เดินทางตุลาคม 2560 เปิดจองแล้ว วันนี้

EDC Travel เราคือผู้ชำนาญการพาผู้ประกอบการไทยไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ งานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย 

สงวนลิขสิทธิ์ 2552-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2007-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved