การชำระเงิน | More Link | จองกรุ๊ปทัวร์ออนไลน์ | โปรแกรมทัวร์แยกตามประเทศ | ติดต่อเรา | การบินไทย | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ลูกค้าเรา | จองตั๋วออนไลน์
   กลับสู่หน้าหลัก  

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด เปิดให้บริการจองตั๋วเครื่องบินแก่ลูกค้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ลูกค้าของบริษัทฯ ประมาณ 70 เปอร์เซนต์ เป็นลูกค้ากลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลากรทางการศึกษา ในการเดินทางไปต่างประเทศ ส่วน 30 เปอร์เซนต์ เป็นลูกค้าทั่วไป ได้แก่ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว

บริษัทฯ บริการตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ในสัดส่วน 95 เปอร์เซนต์ และบริการตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 5 % ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี บริษัทฯ ได้ให้บริการตั๋วเครื่องบินลูกค้ามาแล้ว หลายหมื่นคน

 
ทัวร์แนะนำประจำเดือน
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์เวียดนาม
 
ลูกค้าเรา

 

แสดงลูกค้าเรา 10 รายการ จาก 52 รายการ


 

ทัวร์ยุโรป สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส. 22-30 ตุลาคม 2558

ทัวร์ยุโรป สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส. 22-30 ตุลาคม 2558

More Detail


 

ทัวร์ญี่ปุ่น WOW HAPPY OSAKA-TOKYO PLUS 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558

ทัวร์ญี่ปุ่น WOW HAPPY OSAKA-TOKYO PLUS 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558

More Detail


 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido 6d4n (กรุ๊บ 40 ท่าน) 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido 6d4n (กรุ๊บ 40 ท่าน) 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558

More Detail


 

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด (กรุ๊ปส่วนตัวของคุณเจี๊ยบ) 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด (กรุ๊ปส่วนตัวของคุณเจี๊ยบ) 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558

More Detail


 

ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ 5 วัด 3 - 6 กรกฎาคม 2558

ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ 5 วัด 3 - 6 กรกฎาคม 2558

More Detail


 

ทัวร์สิงคโปร์ Happy Singapore 3 วัน 2 คืน 13-15 มิถุนายน 2558

ทัวร์สิงคโปร์ Happy Singapore 3 วัน 2 คืน 13-15 มิถุนายน 2558

More Detail


 

ทัวร์เกาหลี Happy In Korea 13-17 พฤษภาคม 2558

ทัวร์เกาหลี Happy In Korea 13-17 พฤษภาคม 2558

More Detail


 

ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน 9-12 พฤษภาคม 2558

ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน 9-12 พฤษภาคม 2558

More Detail


 

ทัวร์สิงคโปร์ กรุ๊ป Happy Singapore 3วัน 2 คืน 27- 29 เมษายน 2558

ทัวร์สิงคโปร์ กรุ๊ป Happy Singapore 3วัน 2 คืน 27- 29 เมษายน 2558

More Detail

 
 
 
 
  เกี่ยวกับเรา | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | สมาชิก IATA | สมาชิก TTAA | Term & Condition | Privacy Policy | Security of Website | dbd Registered