การชำระเงิน | More Link | จองกรุ๊ปทัวร์ออนไลน์ | โปรแกรมทัวร์แยกตามประเทศ | ติดต่อเรา | การบินไทย | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ลูกค้าเรา | จองตั๋วออนไลน์
   กลับสู่หน้าหลัก  
กลับสู่หน้าหลัก
รวมตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินโซนยุโรป
รวมตั๋วเครื่องบิน โซนญี่ปุ่น
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินโซนอเมริกา
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินโซนเอเซีย
รวมตั๋วเครื่องบินการบินไทย
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ การบินไทย
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ทุกสายการบิน
 
ทัวร์แนะนำประจำเดือน
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์เวียดนาม
ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ดำเนินกิจการตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และบริการทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour) ทั้งทัวร์แบบกรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive Tour)  และทัวร์ร่วมคณะ (Collective Tour)  มีความประสงค์จะรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เข้าร่วมทีมงาน รองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ และกิจการในเครือ ในปีหน้า  ตามตำแหน่งงานดังนี้.-

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขายทัวร์  จำนวนหลายอัตรา 

อัตราเงินเดือน

12,000.-บาท ขึ้นไป พร้อมค่าคอมมิชชั่นจากการขายทัวร์

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง หรือชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ 
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะพูดคุย ชอบงานขาย
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • มีที่พักอยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบิน จำนวน 2 อัตร  

 อัตราเงินเดือน 

12,000.-บาท ขึ้นไป พร้อมค่าคอมมิชชั่นจากการขายตั๋วเครื่องบิน

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานขาย และงานบริการ
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีที่พัก อยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า จำนวน 2 อัตร  

 อัตราเงินเดือน 

ตามข้อตกลง

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง หรือชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้านยื่นวีซ่า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ อาทิ สถานฑูต ต่างๆ
 • สามารถขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานขาย และงานบริการ
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีที่พัก อยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 

ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ผ่านงานในตำแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป อย่างน้อย 3 ปี
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • ใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • รักงานขาย และงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ผ่านงานบริษัททัวร์-ตั๋วเครื่องบิน-แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกธุรกการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 

12,000.-บาท - 18,000.-บาท

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง 
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีที่พัก อยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 

15,000.-บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป สาขาเกี่ยวข้องกับกราฟฟิค, หรือสาขาอื่น
 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • ใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้
 • ใช้งานโปรแกรมจัดรูปเล่มได้ 
 • ใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพ จัดทำ File VEDO ได้
 • ใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้
 • จัดทำ File ภาพเคลื่อนไหวได้
 • ถ่ายภาพได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนก เว็บไซต์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
 

13,000.-บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีที่พัก อยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
 

13,000.-บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาแนะแนว หรือสาขาอื่น
 • เพศชาย หรือเพศหญิง 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถติดต่องานกับต่างประเทศใผ่านทางอีเมล์, โทรศัพท์ และช่องทางอื่นได้
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • ใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • รักงานขาย และงานบริการ

 

สวัสดิการ-สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมนอกจากที่กฎหมายกำหนด

 • เงินโบนัสพิเศษ ประจำปี ตามผลงาน และผลประกอบการบริษัท
 • พักผ่อนท่องเที่ยวในประเทศประจำปี
 • โอกาสเดินทางต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุ

 ผู้สนใจ สามารถส่งรายละเอียดแนะนำตนเองเป็นภาษาไทยมาที่ kanit@edc.co.th 

  เกี่ยวกับเรา | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | สมาชิก IATA | สมาชิก TTAA | Term & Condition | Privacy Policy | Security of Website | dbd Registered