การชำระเงิน | More Link | จองกรุ๊ปทัวร์ออนไลน์ | โปรแกรมทัวร์แยกตามประเทศ | ติดต่อเรา | การบินไทย | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ลูกค้าเรา | จองตั๋วออนไลน์
   กลับสู่หน้าหลัก  
กลับสู่หน้าหลัก
สายการบินที่เดินทางเข้าประเทศรัสเซีย
ขั้นตอนการทำVISA
สนามบินในรัสเซีย
สภาพภูมิอากาศประเทศรัสเซีย
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
สินค้า/อาหารขึ้นชื่อ
เตรียมตัวก่อนไปประเทศรัสเซีย
 
ทัวร์แนะนำประจำเดือน
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์รัสเซีย

ThaiTicketTravel.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ตัวแทนการท่องเที่ยวชั้นนำ ขอเป็นตัวแทนนำท่านเปิดประสบการณ์ การท่องเที่ยวรัสเซีย อีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากชาวไทย เราเตรียมโปรแกรมทัวร์หลากหลายเส้นทาง หลากหลายสายการบิน และหลากหลายราคา ไว้ให้ท่านได้เลือกจองศูนย์รวมทัวร์ทั่วโลก เราเตรียมทัวร์ครอบคลุมทั่วทุกจุดทั่วโลกไว้รอคุณ
1

แสดงทัวร์ 3 รายการ จาก 3 รายการ

ทัวร์รัสเซีย DIRECT 5D3N (MAR-JUN17) 33,900.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์รัสเซีย DIRECT 5D3N (MAR-JUN17) 33,900.-
ประเทศ รัสเซีย 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ RS TG-2/Z
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ (รัสเซีย) ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต ซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET CIRCUS เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
การเดินทาง THAI INTERNATIONAL
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 2 วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 3 วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 4 วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 5 วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 6 วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 7 วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2560
คณะที่ 8 วันที่ 29 พฤษภาคม - วันที่ 2 มิถุนายน 2560
คณะที่ 9 วันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2560
คณะที่ 10 วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560
คณะที่ 11 วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2560
คณะที่ 12 วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560
คณะที่ 13 วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560
คณะที่ 14 วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560
คณะที่ 15 วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560
คณะที่ 16 วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560
คณะที่ 17 วันที่ 28 มิถุนายน - วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 33,900 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 23 เมษายน 2560
ทัวร์รัสเซีย DIRECT 5D3N (MAR-JUN17) 33,900.-
ทัวร์รัสเซีย GOOD MOMENT IN RUSSIA 6D3N (APR17) 35,900.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์รัสเซีย GOOD MOMENT IN RUSSIA 6D3N (APR17) 35,900.-
ประเทศ รัสเซีย 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ RU SQ-1/Z
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย สิงคโปร์ มอสโคว์ (รัสเซีย) พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล สุสานเลนิน ห้างกุม มอสโคว์ ซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET ชมการแสดงละครสัตว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน สแปร์โร่ว์ฮิลล์
การเดินทาง SINGAPORE AIRLINES
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 30 เมษายน - วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 35,900 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 23 เมษายน 2560
ทัวร์รัสเซีย GOOD MOMENT IN RUSSIA 6D3N (APR17) 35,900.-
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6D4N (MAR-APR17) 47,900.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6D4N (MAR-APR17) 47,900.-
ประเทศ รัสเซีย 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ RS TG-1/BW
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM ชมละครสัตว์ (Russian Circus) พิเศษ... ชมละครสัตว์ (RUSSIAN CIRCUS) นั่งรถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน Nevsky Prospekt พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินภายใน มอสโคว์
การเดินทาง THAI INTERNATIONAL
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 27 เมษายน - วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 47,900 Baht
คณะทัวร์ 20 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 23 เมษายน 2560
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6D4N (MAR-APR17) 47,900.-
1

  เกี่ยวกับเรา | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | สมาชิก IATA | สมาชิก TTAA | Term & Condition | Privacy Policy | Security of Website | dbd Registered