การชำระเงิน | More Link | จองกรุ๊ปทัวร์ออนไลน์ | โปรแกรมทัวร์แยกตามประเทศ | ติดต่อเรา | การบินไทย | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ลูกค้าเรา | จองตั๋วออนไลน์
   กลับสู่หน้าหลัก  
กลับสู่หน้าหลัก
สายการบินที่เดินทางเข้าประเทศไต้หวัน
ขั้นตอนการทำVISA
สนามบินในไต้หวัน
สภาพภูมิอากาศประเทศไต้หวัน
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไต้หวัน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการนักท่องเที่ยว
สินค้า/อาหารขึ้นชื่อ
เตรียมตัวก่อนไปประเทศไต้หวัน
 
ทัวร์แนะนำประจำเดือน
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน

  ThaiTicketTravel.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ตัวแทนการท่องเที่ยวชั้นนำ ขอเป็นตัวแทนนำท่านเปิดประสบการณ์ การท่องเที่ยวไต้หวัน อีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากชาวไทย เราเตรียมโปรแกรมทัวร์หลากหลายเส้นทาง หลากหลายสายการบิน และหลากหลายราคา ไว้ให้ท่านได้เลือกจอง

 ศูนย์รวมทัวร์ทั่วโลก เราเตรียมทัวร์ครอบคลุมทั่วทุกจุดทั่วโลกไว้รอคุณ
1

แสดงทัวร์ 6 รายการ จาก 6 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST JOURNEY 5D3N (MAR-MAY17) 17,777.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST JOURNEY 5D3N (MAR-MAY17) 17,777.-
ประเทศ ไต้หวัน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ TW XW-14/Z
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านใบชา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ซีเหมินติง
การเดินทาง NOK SCOOT
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2560
ราคาเริ่มต้น 17,777 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 30 พฤษภาคม 2560
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST JOURNEY 5D3N (MAR-MAY17) 17,777.-
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN 5D3N (MAY-OCT17) 18,700.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN 5D3N (MAY-OCT17) 18,700.-
ประเทศ ไต้หวัน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ TW XW-3/HNT
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดกวนอู อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมเส้นทางธรรมชาติ ซือหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE ร้านปะการังแดง ช้อปปิ้งพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89 ซีเหมิงติง
การเดินทาง NOK SCOOT
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 4 วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 5 วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 6 วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2560
คณะที่ 7 วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2560
คณะที่ 8 วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2560
คณะที่ 9 วันที่ 6 - 10 กันยายน 2560
คณะที่ 10 วันที่ 9 - 13 กันยายน 2560
คณะที่ 11 วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560
คณะที่ 12 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 - วันที่ 8 ตุลาคม 2561
คณะที่ 13 วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2560
คณะที่ 14 วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 18,700 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 30 พฤษภาคม 2560
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN 5D3N (MAY-OCT17) 18,700.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ALISHAN 6D4N (MAR-JUN17) 19,988  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ALISHAN 6D4N (MAR-JUN17) 19,988
ประเทศ ไต้หวัน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ TW XW-4/IJ
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
การเดินทาง NOK SCOOT
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2560
คณะที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน - วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 19,988 Baht
คณะทัวร์ 20 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 30 พฤษภาคม 2560
ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ALISHAN 6D4N (MAR-JUN17) 19,988
ทัวร์ไต้หวัน SUPER SAVE 5D3N (APR-OCT17) 16,900.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน SUPER SAVE 5D3N (APR-OCT17) 16,900.-
ประเทศ ไต้หวัน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ TW XW-2/HNT
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน หนันโถว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดกวนอู ไถจง เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิน ตึกไทเป 101 ตลาดปลาไทเป ร้านปะการังแดง ช้อปปิ้งพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ซีเหมิงติง MITSUI OUTLET
การเดินทาง NOK SCOOT
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 4 วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 5 วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 6 วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2560
คณะที่ 7 วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2560
คณะที่ 8 วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2560
คณะที่ 9 วันที่ 6 - 10 กันยายน 2560
คณะที่ 10 วันที่ 9 - 13 กันยายน 2560
คณะที่ 11 วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560
คณะที่ 12 วันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2560
คณะที่ 13 วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2560
คณะที่ 14 วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 16,900 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 30 พฤษภาคม 2560
ทัวร์ไต้หวัน SUPER SAVE 5D3N (APR-OCT17) 16,900.-
ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N (FEB-OCT17) 17,999.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N (FEB-OCT17) 17,999.-
ประเทศ ไต้หวัน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ TW XW-4/GE
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า” ไถจง ไทเป แวะชิมพายสับปะรด ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ DUTY FREE อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
การเดินทาง NOK SCOOT
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560
คณะที่ 4 วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560
คณะที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน - วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 6 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 7 วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 8 วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 9 วันที่ 28 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 2560
คณะที่ 10 วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2560
คณะที่ 11 วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560
คณะที่ 12 วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560
คณะที่ 13 วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2560
คณะที่ 14 วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560
คณะที่ 15 วันที่ 30 สิงหาคม - วันที่ 3 กันยายน 2560
คณะที่ 16 วันที่ 1 - 5 กันยายน 2560
คณะที่ 17 วันที่ 6 - 10 กันยายน 2560
คณะที่ 18 วันที่ 15 - 19 กันยายน 2560
คณะที่ 19 วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560
คณะที่ 20 วันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2560
คณะที่ 21 วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2560
คณะที่ 22 วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560
คณะที่ 23 วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2560
คณะที่ 24 วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 17,999 Baht
คณะทัวร์ 25 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 30 พฤษภาคม 2560
ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N (FEB-OCT17) 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LOVER 5D3N (APR-JUL17) 15,988.-  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LOVER 5D3N (APR-JUL17) 15,988.-
ประเทศ ไต้หวัน 
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ TW XW-2/IJ
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อุทยานหลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิน เมืองเจียวซี อาบน้ำแร่ เจียวซี ไทเป ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ดิวตี้ฟรี ศูนย์GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
การเดินทาง NOK SCOOT
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ คณะที่ 1 วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2560
คณะที่ 2 วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2560
คณะที่ 3 วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2560
คณะที่ 4 วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2560
คณะที่ 5 วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2560
คณะที่ 6 วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560
คณะที่ 7 วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2560
คณะที่ 8 วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560
คณะที่ 9 วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560
คณะที่ 10 วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560
คณะที่ 11 วันที่ 30 มิถุนายน - วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 12 วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 13 วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 14 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 15 วันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 16 วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 17 วันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 18 วันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 19 วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 20 วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 21 วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2560
คณะที่ 22 วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 15,988 Baht
คณะทัวร์ 20 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 30 พฤษภาคม 2560
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LOVER 5D3N (APR-JUL17) 15,988.-
1

  เกี่ยวกับเรา | ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | สมาชิก IATA | สมาชิก TTAA | Term & Condition | Privacy Policy | Security of Website | dbd Registered